Μαθηματικό κόλπο

Αυτό το τρικ το θυμάμαι από το δημοτικό και είχα σκαλώσει άγρια εκείνο τον καιρό όταν μου το έκαναν.