Εκείνη η αιτία


 Όταν νοστάλγησε να ταξιδέψει σηκώθηκε όρθια μπροστά στον καθρέπτη και συζήτησε με τον εαυτό της για ότι βαραίνει την παρέα.  Άλλος την ζωγράφησε, άλλοι τις μιλήσανε, άλλος την παντρεύτηκε κι άλλος την θυμάται. Μετά συνέχισε να κουνάει τα πόδια μία το δεξί, μια το αριστερό ώσπου χάθηκε...
Ηταν ένας άγγελος.