Ανώτερα μαθήματα ανθρωπιάς


Να αγαπώ χωρίς λόγο μα να υμνώ την ομορφιά.
Κι έχοντας πίστη στον εαυτό μου, να λέω την αλήθεια με θάρρος.
Να υπερασπίζομαι το δίκαιο των πολλών και να αγωνίζομαι για την ελευθερία.
Η ηθική μου να πηγάζει από αγάπη προς την ζωή και την φύση.
Να σκέφτομαι ορθά και λογικά ώστε να δίνω αξία στον λόγο μου.
Αν δεν είμαι, να νοιώθω δυνατός. Γιατί είσαι ότι νοιώθεις.
Να μετρώ τις μέρες μου μα κάθε μία να ξαναγεννιέμαι.
Κάποιες να τις θυμάμαι και άλλες να τις ξεχνώ.

To love for no reason but to praise the beauty.
And having faith in myself, to tell the truth with courage.
Τo defend the right of the many and to fight for freedom.
Morality should come from love for life and nature.
To think logically and precisely to give value to my word.
If not, feel strong. Because what you feel, is what you are.
Count your days but everyday born again.
Remember some of these and forget the others.