Ελεύθερη προσπάθεια

Αυτός που δεν ελπίζει σε καμία ευστοχία και δεν τον ενδιαφέρει να πετύχει πάντα, καταφέρνει να κερδίσει τις εντυπώσεις. Οι υπόλοιποι καταναλώνουν τόση ενέργεια, όση χρειάζεται για να φάνε το καπέλο τους.