Αυτός που εντοπίζειΕντόπισε το λάθος, πως σκέφτεται περισσότερο από όσο νοιώθει.
Δεν ήρθαμε για να γίνουμε υπολογιστές γιαβρί μου αλλά άνθρωποι.
Θέλει να γίνει πάλι η καρδιά και ο νούς του, όπως τότε που ήταν παιδί.
Έτσι κούρδισε μιά φορά εντοπίζοντας και το σωστό.